Mini olimpijada 2019 – odprt je razpis

Mini olimpijada 2019 – odprt je razpis
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez tudi letos vabi športne organizacije k sodelovanju pri projektu Mini olimpijada. Zainteresirane organizacije nam pošljite izpolnjen prijavni obrazec (priloga) na naslov bojan.jurovic@olympic.si ali Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, Šmartinska 140, Ljubljana. Razpis je odprt do ponedeljka, 18. marca 2019.
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez tudi letos vabi športne organizacije k sodelovanju pri projektu Mini olimpijada. Zainteresirane organizacije nam pošljite izpolnjen prijavni obrazec (priloga) na naslov bojan.jurovic@olympic.si ali Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, Šmartinska 140, Ljubljana. 
Razpis je odprt do ponedeljka, 18. marca 2019.

Mini olimpijada je program namenjen spodbujanju otrok k aktivnemu preživljanju prostega časa. Z njim želimo nagovoriti predvsem otroke v starosti 4 do 9 let, torej v obdobju, ko je pomembno, da se spoznajo z različnimi gibalnimi vzorci. Hkrati projekt ponuja priložnost predstavitve lokalnih športnih klubov in društev, ki izvajajo programe športne vadbe za najmlajše. Zato organizatorje spodbujamo k temu, da na dogodek Mini olimpijada povabite športne klube in društva iz lokalnega okolja ter skupaj z njimi oblikujete pester program športnega dogajanja. 

V letu 2019 načrtujemo več kot 30 dogodkov širom Slovenije, na katerih naj bi sodelovalo 10.000 - 15.000 mladih udeležencev. 
PRAVICE IN OBVEZNOSTI ORGANIZATORJEV DOGODKOV
 
OKS-ZŠZ v projektu Mini olimpijada zagotavlja idejno zasnovo, celostno podobo dogodka, izvedbo olimpijskega protokola ob otvoritvi prireditve (olimpijska simbolika in vrednote so pomemben del dogajanja), prisotnost maskote OKS-ZŠZ, lisjaka Foksi-ja, in priznanja za vse udeležence. Podpiramo tudi izvedbo Olimpijskega kviza, s katerim želimo nagraditi znanje o olimpijskem gibanju. V primeru interesa lokalnega organizatorja bomo zagotovili pomoč pri načrtovanju vprašanj in zanimivosti. V sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica bomo na izbranih dogodkih, kjer so prisotni vrtci in osnovne šole, samostojno izvedli poseben športni izziv, preko katerega se predstavljajo programi Mali sonček, Zlati sonček in Krpan. OKS-ZŠZ zagotavlja tudi sofinanciranje dogodkov. Kriteriji za izbor in izračun višine sofinanciranja so predstavljeni v nadaljevanju. 
 
Od lokalnega organizatorja se pričakuje zagotovitev celotne infrastrukture in organizacije dogodka ter izvedbo športnih izzivov (spodbuja se vključitev lokalnih športnih klubov in društev). OKS-ZŠZ se vključuje v komuniciranje dogodka preko lastnih komunikacijskih kanalov, pri čemer pa je promocija dogodka na strani izvajalca. Vsak lokalni organizator mora po dogodku pripraviti novico, ki jo skupaj z izbranimi fotografijami pošlje na naslov bojan.jurovic@olympic.si. OKS-ZŠZ bo novico in foto material objavil na uradni spletni strani projekta.
 
KRITERIJI ZA IZBOR
 
OKS-ZŠZ poleg zgoraj navedenih aktivnosti, zagotavlja tudi sofinanciranje dogodkov. Kriteriji za izbor in izračun višine finančnih sredstev:
 • število aktivno vključenih otrok (minimalno 150)
 • vključenost otrok s posebnimi potrebami
 • število različnih športnih aktivnosti/izzivov na dogodku: športni klubi, društva
 • število sodelujočih inštitucij: šole, vrtci (spodbuja se medšolsko sodelovanje)
 • število sodelujočih občin (spodbuja se medobčinsko sodelovanje)
PRAVILA UPORABE URADNIH ZNAKOV MOK-a, OKS-a IN IMENA MINI OLIMPIJADA:
 
Olimpijski simboli, kamor se uvrščajo olimpijski krogi, bakla, zastava in druga obeležja vključeno z besedo »olimpijski«, sodijo med intelektualno lastnino Mednarodnega olimpijskega komiteja. OKS-ZŠZ ima pravico uporabe lastnega znaka, v kolikor je potrjen s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja.
 
Blagovna znamka »Mini olimpijada« je na teritoriju Slovenije zaščitena s strani OKS-ZŠZ, zato jo lahko uporablja izključno OKS-ZŠZ in z njegove strani pooblaščene organizacije (organizatorji in izvajalci Mini olimpijade) skladno z dogovorjenimi pravili.
 
Posamezni organizatorji lahko dogodke Mini olimpijada izvedejo kot samostojni dogodek ali v sklopu širšega dogajanja (na primer: Festival športa, različni sejmi, občinski prazniki, ipd). Nikoli pa dogodka ne sme tržiti tretjim pravnim osebam ali jih na kakršenkoli način z njim povezovati, v kolikor to ni dogovorjeno z OKS-ZŠZ.
 
Nekaj pravil uporabe olimpijskih simbolov in imena Mini olimpijada, je predstavljenih v nadaljevanju.
 
 1. MINI OLIMPIJADA KOT SAMOSTOJNI DOGODEK
 • Mini olimpijada je lahko izvedena kot samostojni dogodek
 • Mini olimpijada se lahko izvede le z uradnim imenom in ne v kombinaciji z drugimi imeni ali celo pod drugim imenom (npr: cicibanijada, lumpijada, …)
 • Olimpijski simboli se lahko uporabijo le v dovoljenih oblikah in na način, ki ga dovoljuje Olimpijska listina in so usklajeni z OKS-ZŠZ
 • OKS-ZŠZ bo organizatorju Mini olimpijade zagotovil grafike Mini olimpijada, ki jih organizator lahko uporabi v vseh kanalih preko katerih komunicira dogodek: FB, instagram, twitter, spletne strani, vabila….
 • Na dogodku Mini olimpijada se ne sme izpostavljati ali oglaševati podjetja na način, da bi njegova pojavnost na dogodku vzbujala povezavo z OKS-ZŠZ
 • Organizator je dolžan v lokalnih medijih objaviti novico o dogodku in na sam dogodek povabiti lokalne medije
 
 1. MINI OLIMPIJADA KOT DOGODEK V SKLOPU ŠIRŠEGA DOGAJANJA
 • Mini olimpijada kot dogodek je lahko izveden v sklopu večjega dogodka (različni festivali, sejmi, razstave, obletnice, občinski prazniki,….)
 • Mini olimpijada se lahko izvede s svojim imenom v kombinaciji z imenom večjega dogodka (športni vikend, festival športa, Športofešta, …), v kolikor je to usklajeno z OKS-ZŠZ
 • Olimpijski simboli se lahko uporabijo le v dovoljenih oblikah in na način, ki ga dovoljuje Olimpijska listina in so usklajeni z OKS-ZŠZ
 • OKS-ZŠZ bo organizatorju Mini olimpijade zagotovil grafike Mini olimpijada, ki jih organizator lahko uporabi v vseh kanalih preko katerih komunicira dogodek: FB, instagram, twitter, spletne strani, vabila….
 • Na dogodku Mini olimpijada se ne sme izpostavljati ali oglaševati podjetja na način, da bi njegova pojavnost na dogodku Mini olimpijada vzbujala povezavo z OKS-ZŠZ, lahko pa organizator komunicira sponzorstvo širšega dogajanja (npr: sponzor Festivala športa), pri čemer ga na dogodku Mini olimpijada ne izpostavlja; v vsakem primeru je potrebno o sponzorstvih obvestiti OKS-ZŠZ
 • Organizator je dolžan v lokalnih medijih objaviti novico o dogodku in na sam dogodek povabiti lokalne medije
 
Veselimo se našega sodelovanja. Za vse dodatne informacije vam je na voljo Bojan Jurovič; bojan.jurovic@olympic.si, M: 041 390 655.
Prijavnica vam je na voljo tukaj 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji