Razpis Mini olimpijada 2024

Razpis Mini olimpijada 2024
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez tudi letos vabi športne organizacije k sodelovanju pri projektu Mini olimpijada.

Mini olimpijada je program namenjen spodbujanju otrok k aktivnemu preživljanju prostega časa. Z njim želimo nagovarjati predvsem otroke v starosti 4 do 9 let, torej v obdobju, ko je pomembno, da se spoznajo z različnimi gibalnimi vzorci. Hkrati projekt ponuja priložnost predstavitve lokalnih športnih klubov in društev, ki izvajajo programe športne vadbe za najmlajše. Zato organizatorje spodbujamo k temu, da na dogodek Mini olimpijada povabite športne klube in društva iz lokalnega okolja ter skupaj z njimi in nami oblikujete pester program športnega dogajanja z dodanimi olimpijskimi vrednotami.

Zainteresirane športne organizacije si lahko več informacij o projektu preberete iz razpisne dokumentacije in nam prijavo izpolnete preko spletne ankete.

Za več informacij se lahko obrnete na bojan.jurovic@olympic.si

Razpis je odprt do petka, 22. marca 2024.

VJUDNO VABLJENI !

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji