Športofešta z Mini olimpijado in predstavitvami športnih programov v letu 2023

Športofešta z Mini olimpijado in predstavitvami športnih programov v letu 2023
Športofešta s predstavitvami športnih programov je več dogodkov združenih pod enim imenom in sicer obsega teden aktivnih predstavitev športov v občini Krško in zaključni 7. festival športa - Športofešto z Mini olimpijado 2023.
Aktivnosti, ki jih Športna zveza Krško izvaja v sodelovanju s športnimi organizacijami iz občine Krško, lokalnimi šolami ter Mestno občino Krško, potekajo od leta 2015, v sklopu pobude Evropskega tedna mobilnosti. Športna zveza z zanimivimi predstavitvami skrbi za aktivno vključevanje udeležencev v programe športa. S pestro ponudbo programov športnih društev želimo pritegniti ne samo osnovnošolsko mladino, ki jim je ta dogodek v veliki meri namenjen, temveč tudi ostalo populacijo.

Zaključek aktivnih predstavitev po šolah je predstavljal 7. festival športa - Športofešta z Mini olimpijado 2023 - otvoritev z olimpijsko slovesnostjo, ki jo je skupaj z domačim metalcem kladiva Jakobom Urbančem izvedel Olimpijski komite Slovenije. Na festivalu niso manjkali niti drugi športniki in trenerji - vodje športnih programov, ki skrbijo za strokovnost izvajanja športnih vadb. Vsako leto pa se predstavitvam pridruži kakšna nova športna organizacija.

Otroci vseh šol v občini so se udeležili aktivnih predstavitev 20 športov občine Krško. Izvedli smo predstavitve za učence prve triade OŠ Brestanica, OŠ Senovo, OŠ Koprivnica, OŠ Raka, OŠ Pobočje, OŠ Leskovec pri Krškem in OŠ Krško ter za 4. in 5. razred OŠ Krško, katerim se je pridružila skupina otrok OŠ Dr. Mihajla Rostoharja Krško. Skupaj se je predstavitev udeležilo več kot 1000 aktivnih udeležencev.
Nagrada za otroke, ki so aktivno sodelovali na predstavitvah, so bile bandane - pisane rutke, ki smo jih priskrbeli v sodelovanju z Mestno Občino Krško, v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Vsak šolar v občini Krško od 1.-5. razreda pa je prejel brošuro s prijavnicami v športne programe.

S »Športofešto z Mini olimpijado« smo obeležili kar dve pobudi Evropske komisije - Teden športa in Teden mobilnosti in skupaj opozorili na pomen gibanja in uporabe prijazne in varčne mobilnosti v lokalnem okolju.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji