Širite olimpijski duh po Sloveniji in se pridružite organizatorjem Miniolimpijad (Razpis za organizatorje 2023)

Širite olimpijski duh po Sloveniji in se pridružite organizatorjem Miniolimpijad (Razpis za organizatorje 2023)
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez tudi letos vabi športne organizacije k sodelovanju pri projektu Mini olimpijada.

Zainteresirane organizacije si lahko več informacij o projektu preberete iz razpisne dokumentacije (priloga) in nam izpolnjen prijavni obrazec (priloga) pošljite na naslov  bojan.jurovic@olympic.si ali na Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana.

Razpis je odprt do torka, 14. marca 2023.
 
Mini olimpijada je program namenjen spodbujanju otrok k aktivnemu preživljanju prostega časa. Z njim želimo nagovoriti predvsem otroke v starosti 4. do 9. let, torej v obdobju, ko je pomembno, da se spoznajo z različnimi gibalnimi vzorci. Hkrati projekt ponuja priložnost predstavitve lokalnih športnih klubov in društev, ki izvajajo programe športne vadbe za najmlajše. Zato organizatorje spodbujamo k temu, da na dogodek Mini olimpijada povabite športne klube in društva iz lokalnega okolja ter skupaj z njimi in nami oblikujete pester program športnega dogajanja.
 
Veselimo se našega sodelovanja- Za vse dodatne informacije vam je na voljo Bojan Jurovič; bojan.jurovic@olympic.si  M: 041 390 655 .    


 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji