Razpis Mini olimpijada 2022

Razpis Mini olimpijada 2022
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez tudi letos vabi športne organizacije k sodelovanju pri projektu Mini olimpijada. Zainteresirane organizacije si lahko več informacij o projektu preberete iz razpisne dokumentacije (priloga) in nam izpolnjen prijavni obrazec (priloga) pošljite na naslov bojan.jurovic@olympic.si ali Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana.
Razpis je odprt do petka, 25. marca 2022.

Mini olimpijada je program namenjen spodbujanju otrok k aktivnemu preživljanju prostega časa. Z njim želimo nagovoriti predvsem otroke v starosti 4 do 9 let, torej v obdobju, ko je pomembno, da se spoznajo z različnimi gibalnimi vzorci. Hkrati projekt ponuja priložnost predstavitve lokalnih športnih klubov in društev, ki izvajajo programe športne vadbe za najmlajše. Zato organizatorje spodbujamo k temu, da na dogodek Mini olimpijada povabite športne klube in društva iz lokalnega okolja ter skupaj z njimi in nami oblikujete pester program športnega dogajanja.

Veselimo se našega sodelovanja. Za vse dodatne informacije vam je na voljo Bojan Jurovič; bojan.jurovic@olympic.si M: 041 390 655.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji